Page image of X(4)

X (4)

Πάτερ ἥμων ὸ εν τοις οὐρανοις ἁγιαρθήτω τὸ ὄνομά σου ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω το θέλεμά σου ὡς εν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς · τον ἄρτον ἡμων τόυ ἐπιούπον

δός ἠμιν σήμερον · καὶ ἄφες ἠμίν ία οφειλήματα ἠμων ὡς καὶ ἡμεῑς ἀφὴκαμευ τοῑς

ὀφειλέταις ἡμων · και μη εἰτενέγκῃς ἡμας εἰς πειρασμον, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ του πονηροῦ .